Laboratorium onderzoek - Van Veldhuijzen-Boxmeer
15088
page-template-default,page,page-id-15088,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Laboratorium onderzoek

Van Veldhuijzen-Boxmeer beschikt over een eigen microbiologisch laboratorium.
Wij verrichten onderzoek op het gebied van water en oppervlakken.
Het laboratorium bestaat vanaf 1996 en beschikt mede daarom over de nodige expertise op dit vakgebied.
Het microbiologisch laboratorium heeft een HOSOWO erkenning.
Er worden ook veel onderzoeken uitbesteed aan geaccrediteerde laboratoria.

Uiteindelijk ontvangt u de rapportage en begeleiding van onze zijde.

Veel gevraagde onderzoeken:

Microbiologisch:
-Aeroob kiemgetal
-E-coli
-Salmonella
-Legionella
-Gisten
-Schimmels

Chemisch:
-Mangaan
-Duitse Hardheid
-IJzer
-Zuurgraad
-Nitriet
-Ammonium
-Chloride
-Nitraat
-Sulfaat

Overige onderzoeken:
-Bio-indicatoren onderzoek
-Chemische-indicatoren onderzoek
-Hygiëne onderzoek met afdrukplaatjes
-Swab onderzoek
-ATP onderzoek
-Gasmeting

AANVRAAGFORMULIER ONDERZOEK

[contact-form-7 id=”15435″ html_class=”default”]

Legionella wateronderzoek.

 

Van Veldhuijzen-Boxmeer verzorgt voor een groot aantal opdrachtgevers de half jaarlijkse legionella wateranalyse.
U hoeft geen zorgen te maken dat de watermonsters vergeten worden, onze planner maakt een afspraak met u.
De kosten bedragen € 53,00 per watermonsters.
Wilt u gebruik maken van de legionella wateranalyse, neem dan contact met ons op.

 

De volgende opdrachtgevers maken gebruik van deze diensten:

 

-Installateurs
-Woningbouwcooperaties
-Vereniging van huiseigenaren
-Campings
-Bed en breakfast
-Hotels
-Groepsaccomadaties
-Havens

Chemische -en biologische indicatoren onderzoek.

 

Van Veldhuijzen-Boxmeer verzorgt de validatie van desinfectieprocessen met chemische en biologische indicatoren.

Wij kunnen ook u desinfectieproces valideren, bijv. uw gassluizen.

 

Chemische indicatoren:

 

Werkwijze:

1)  Voorafgaande desinfectie worden de chemische-indicatoren in de ruimte aangebracht.

2) Na desinfectie worden de chemische-indicatoren afgelezen.
Deze indicatoren veranderen van kleur op het moment ze in aanraking komen met waterstofperoxide.
Na afloop van desinfectie worden deze afgelezen.
Mochten de indicatoren niet van kleur veranderd zijn, dan is het desinfectieproces niet geslaagd.

 

 

Biologische indicatoren:

 

Werkwijze:

1)  Voorafgaande desinfectie worden de biologische-indicatoren in de ruimte aangebracht.

2) Na desinfectie worden de biologische-indicatoren opgehaald.

3) De biologische indicatoren worden binnen 8 uur overgezet in een cultuurmedia.

4) De biologische indicatoren in cultuurmedia worden 7 dagen in de broedstoof geplaatst en daarna afgelezen.

5) Als de cultuurmedia niet verkleurt dan is de biologische indicator voldoende in aanraking geweest met waterstofperoxide (log 6 reductie) en is het desinfectieproces geslaagd.

ATP meting

 

Van Veldhuijzen-Boxmeer verzorgt ATP metingen met de Clean trace meter van 3M.
De verontreiniging van een oppervlak kan worden bepaald door de hoeveelheid ATP (een stof aanwezig in alle levende cellen) die er op aanwezig is.
Het is een snelle eenvoudige hygienemeting.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het enzym luciferase geïsoleerd uit het vuurvliegje dat het substraat luciferine oxideert en daarbij licht uitzendt. Deze reactie vindt van nature plaats in lichtgevende bacterien, het vuurvliegje, en de zeevonk. Het verschijnsel wordt ook wel bioluminescentie genoemd.

Deze reactie vereist de aanwezigheid van ATP.

ATP + O2 + luciferine  —>  ADP + oxyluciferine + licht

luciferase

Hoe meer ATP, hoe meer licht!

Om een oppervlak op ATP te onderzoeken wordt het oppervlak met een steriel (ATP vrij) wattenstaafje afgestreken, het watje wordt in een buis met (ATP vrij) water gebracht samen met luciferine en luciferase en het ontstane licht door een ATP-meter gemeten en op een display getoond.

De methode is niet erg gevoelig, er moeten wel 100.000 micro-organismen aanwezig zijn om iets te kunnen meten.

Het is wel een zeer snelle methode en het kan op de werkplek worden onderzocht: direct resultaat en direct de mogelijkheid om schoon te maken en opnieuw te meten. Binnen een minuut is er een uitslag. Vergelijk dit eens met andere levend tellingen!

Het is geen kwantitatieve methode om micro-organismen echt te tellen want: er wordt ook ATP gemeten van andere levende cellen: zoals van voedselresten of door afdruk van handen. Voor hygiënemetingen is dit bezwaar niet zo groot. Voedselresten mogen na schoonmaken ook niet aanwezig zijn, ze vormen een groeimogelijkheid voor micro-organismen en zijn dus ongewenst. Dus voor controle op een goede reiniging is de ATP meting een hele goede en snelle methode.

Meetprogramma tabel 3c wateronderzoek.

 

Van Veldhuijzen-Boxmeer verzorgt voor u tabel 3c wateranalyse.
Dit meetprogramma wordt gevraagd bij het gebruik van consumptiewater na een ontharder.

 

Per 1 juli 2011 zijn de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit in werking getreden als opvolgers van respectievelijk de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit. In het Drinkwaterbesluit wordt nadere uitwerking gegeven aan een aantal bepalingen uit de Drinkwaterwet.

 

Een aantal onderwerpen van uitvoeringstechnische aard is uitgewerkt in de volgende ministeriële regelingen:

  • Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening
    (in werking op 19 juli 2011);
  • Regeling afsluiten drinkwater van kleinverbruikers (in werking 17 april 2012);
  • Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater (in werking op 1 juli 2011);
  • Drinkwaterregeling (grotendeels in werking op 1 juli 2011).

 

De Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de regelingen hangen nauw met elkaar samen en hebben algemeen verbindende werking. Voor zover in deze regelgeving de toepassing van bepaalde documenten, zoals NEN-normen en Beoordelingsrichtlijnen, wordt voorgeschreven, hebben deze eveneens rechtskracht.

 

Op één onderwerp kunnen zowel bepalingen uit de wet, het besluit, de regelingen en de aangewezen documenten van toepassing zijn.

 

Bekijk of download de integrale teksten:

www.wetten.overheid.nl/drinkwaterwet

www.wetten.overheid.nl/drinkwaterbesluit 

Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening

Regeling afsluiten drinkwater van kleinverbruikers

Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

Drinkwaterregeling

 

Bron: www.infodwi.nl

IKB onderzoek.

 

Van Veldhuijzen-Boxmeer verricht in het kader van de IKB (Integrale Keten Beheersing) de volgende onderzoeken:

-Salmonella swab onderzoek
-Hygiëne rodac plaatjes onderzoek
-Wateronderzoek


Welkom op onze website. Van Veldhuijzen-Boxmeer heeft een nieuwe naam en daarbij ook nieuwe site

Klik op de volgende link om naar onze nieuwe website te gaan:
https://www.soludax.nl/