Ongedierte - Van Veldhuijzen-Boxmeer
15082
page-template-default,page,page-id-15082,page-parent,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Ongedierte

Ongedierte algemeen:

 

Wering en bestrijding van ongedierte
Van Veldhuijzen-Boxmeer bestrijdt ongedierte binnen en buiten gebouwen, in principe tot aan de rand van het terras.

 

Hinderlijk ongedierte
Veel voorkomende soorten zijn het vliegen, papiervisjes, kakkerlakken, vlooien, mieren, wantsen, mijten en diverse soorten kevers enz.

 

Schadelijk ongedierte
Insecten en mijten in voedselvoorraden zoals klanders, kevers en mijten. Maar ook houtaantasters als houtworm, spinthoutkever en huisboktor.

 

Knaagdieren
Ratten en muizen, ze komen voor op alle continenten in verscheidene leefgebieden, zowel in bomen, onder de grond en in zoetwater.
Knaagdieren zijn tegenwoordig de grootste orde der zoogdieren, bijna veertig procent van alle zoogdiersoorten behoort tot deze familie.
Sommige knaagdieren zijn bij de mens maar al te bekend zoals de huismuis en de zwarte en bruine rat.
Deze dieren hebben zich uitstekend aan de mens aangepast en zijn in veel gebieden een ware plaag geworden.

 

Overig
Daarnaast zijn er nog talloze soorten mijten en insecten die mogelijk onder een andere categorie vallen.

 

Ziekteverspreiders
Vele soorten zijn naast ziekteverspreiders ook dragers van ziektekiemen.

 

Behandelingsplan bij overlast
Determinatie (soort vaststellen) is de eerste stap in het behandelingsproces. Vervolgens inventariseren (verspreiding).
Aan de hand van de bevindingen wordt een behandelingsplan opgesteld en kan worden overgegaan tot wering en bestrijding.
Veel soorten vereisen een nabehandeling, dit staat allemaal in het behandelingsplan.

 

Resultaat
Goed opgeleide medewerkers, de juiste apparatuur, ondersteund door informatie van uw kant, onze erkenningen en vooral ervaring maken de bestrijdingsactie succesvol.

Knaagdieren:

 

Van Veldhuijzen-Boxmeer bestrijdt knaagdieren binnen en buiten gebouwen
De orde knaagdieren (Rodentia) is een bijzonder succesvolle en soortenrijke tak van de zoogdieren.
Ze komen voor op alle continenten in verscheidene leefgebieden, zowel in bomen, onder de grond en in zoetwater.
Knaagdieren zijn tegenwoordig de grootste orde der zoogdieren, bijna veertig procent van alle zoogdiersoorten behoort tot deze familie. Sommige knaagdieren zijn bij de mens maar al te bekend zoals de huismuis, bruine en de zwarte rat. Deze dieren hebben zich uitstekend aan de mens aangepast en zijn in veel gebieden een ware plaag geworden. 

Ziekteverspreiders
Knaagdieren zijn naast ziekteverspreiders ook dragers van ziektekiemen.

 

Behandelingsplan bij overlast
Determinatie (soort vaststellen) is de eerste stap in het behandelingsproces. Vervolgens inventariseren (verspreiding).Van de bevindingen wordt een behandelingsplan opgesteld en kan worden overgaan tot wering en bestrijding.Veel soorten vereisen een nabehandeling, dit staat allemaal in het behandelingsplan.

 

Resultaat
Goed opgeleide medewerkers, de juiste apparatuur, ondersteund door informatie van uw kant, onze erkenningen en vooral ervaring maken de bestrijdingsactie succesvol.

 

Technieken knaagdieren bestrijden

Van Veldhuijzen-Boxmeer bestrijdt knaagdieren binnen en buiten gebouwen
Er zijn vele mogelijkheden om knaagdieren te bestrijden.
Dit kan met behulp van lokaasunits en/of pijpen, gevuld met lokaas.
Inloopvallen, al of niet met klemmen en klemmen.
Inloopvallen, al of niet met klemmen met e-mailmelding.

 

Welk type?
De omstandigheden (binnen of buiten een gebouw, droge of natte omstandigheden) en het soort knaagdier (huis-, bos-, spitsmuis, bruine of zwarte rat) bepalen de keuze van het hulpmiddel.
Welk bestrijdingsmiddel?
De wetgeving en de omstandigheden bepalen de keuze van het bestrijdingsmiddel.

Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI):

 

De PRI is het analyseren, middels een inspectie, van de status van uw locatie.
Dit is van toepassing voor bedrijven en particulieren.
De PRI is een waardevolle actie en vervolgens een waardevol document.
Binnen BRC wordt de PRI als belangrijk gezien.
In het kader van IPM buitengebruik is een PRI verplicht.

 

De PRI is ook voor bedrijven die gewoon willen weten wat de status van het bedrijf is op het gebied van plaagdierbeheersing, -bestrijding en -preventie.

 

PRI = de risico’s op het gebied van ongedierte in kaart brengen.
De PRI wordt uitgevoerd door een kwaliteitsinspecteur.
De PRI geldt als 0-meting en vervolgmeting waarin alle risico’s en risicogebieden met betrekking tot de aanwezigheid van plaagdieren in kaart worden gebracht. Tevens geeft de PRI aanbevelingen en adviezen t.a.v. preventie.
De PRI voorziet in een check van alle facetten op uw bedrijf.
Wij beschrijven de hygiënestatus en wij kijken naar eventuele (bouwkundige) gebreken, zowel binnen als buiten het gebouw.

 

Omgevingsrisico’s
Binnen de PRI beoordelen wij ook de omgevingsrisico’s.

 

Rapportage
Van de PRI ontvangt u een schriftelijke rapportage, ondersteunt met foto’s en op uw verzoek een mondelinge toelichting.

Vliegend ongedierte:

 

Van Veldhuijzen-Boxmeer bestrijdt het vliegend ongedierte binnen en buiten gebouwen, in principe tot aan de rand van het terras, met uitzondering van wespen, deze bestrijden wij daar waar nodig en mogelijk.

 

Vliegend ongedierte
Veel voorkomende soorten zijn de kleine en de grote kamervlieg, diverse soorten fruitvliegjes, herfst- en clustervliegen, muggen enz.

 

Ziekteverspreiders
Veel soorten zijn naast ziekteverspreiders ook dragers van ziektekiemen.

 

Behandelingsplan bij overlast
Determinatie (soort vaststellen) is de eerste stap in het behandelingsproces. Vervolgens inventariseren (verspreiding).
Van de bevindingen wordt een behandelingsplan opgesteld en kan worden overgaan tot wering en bestrijding.
Veel soorten vereisen een nabehandeling, dit staat allemaal in het behandelingsplan.

 

Resultaat
Goed opgeleide medewerkers, de juiste apparatuur, ondersteund door informatie van uw kant, onze erkenningen en vooral ervaring maken de bestrijdingsactie succesvol.

Kruipend ongedierte:

 

Van Veldhuijzen-Boxmeer bestrijdt het kruipend ongedierte binnen en buiten gebouwen, in principe tot aan de rand van het terras.

 

Kruipend ongedierte
Veel voorkomende soorten zijn het papiervisje, kakkerlakken, vlooien, mieren, wantsen, mijten en diverse soorten kevers enz.

 

Ziekteverspreiders
Veel soorten zijn naast ziekteverspreiders ook dragers van ziektekiemen.

 

Behandelingsplan bij overlast
Determinatie (soort vaststellen) is de eerste stap in het behandelingsproces. Vervolgens inventariseren (verspreiding).
Van de bevindingen wordt een behandelingsplan opgesteld en kan worden overgaan tot wering en bestrijding.
Veel soorten vereisen een nabehandeling, dit staat allemaal in het behandelingsplan.

 

Resultaat
Goed opgeleide medewerkers, de juiste apparatuur, ondersteund door informatie van uw kant, onze erkenningen en vooral ervaring maken de bestrijdingsactie succesvol

Eikenprocessierups:

 

Bestrijding:

Van Veldhuijzen-Boxmeer bestrijd de processierups op een milieu vriendelijke manier, middels het opzuigen van de nesten.
Middels een industriestofzuiger en diverse hulpstukken worden de eikenprocessierupshaarden (volwassen exemplaren) uit de bomen gezogen.
De zuighoogte is 8 – 12 meter, afhankelijk van toegankelijkheid van de boom.
Het kan zijn dat er meerdere keren per seizoen gezogen moet worden.
Mocht u gebruik willen maken van onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op.

 

Informatie:

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder en komt voor in een groot gedeelte van Europa. Eerst was de eikenprocessierups alleen in de zuidelijke provincies van Nederland aanwezig, maar wordt sinds 2010 in bijna het hele land waargenomen.


Leefwijze

De rups wordt vooral gesignaleerd in eiken, waar zij hun eitjes in de vorm van eipakketten in de boomtoppen leggen en de eitjes vervolgens overwinteren. De jonge rupsen komen eind april, begin mei tevoorschijn. Vanaf half mei tot beginjuli kruipen zij in een optocht van lange stroken dicht naar elkaar toe, wat lijkt op een ‘processie’. Hieraan hebben zij hun naam te danken. Zij gaan vooral ’s nachts op zoek naar voedsel zoals (jonge) eikenbladeren en kunnen hele bomen kaalvreten.

 

Brandharen

Elke eikenprocessierups heeft honderdduizenden brandharen. Deze zijn pijlvormig en worden bij bedreiging afgeschoten. Als de haren met onze huidin contact komen kunnen ze zich met weerhaakjes vastzetten in de huid. Dit veroorzaakt na enkele uren een pijnlijke jeuk en rode huiduitslag zoals bultjes of blaasjes. Ook kan men last krijgen van ademhalingsklachten en oogklachten. De rups vervelt een aantal malen en heeft in alle stadia opvallende lange witte haren. Na de derde vervelling krijgt de rups de brandharen die bij de volgende ontwikkelingsstadia loskomen en hinderlijk zijn voor de mens. Vanaf juli verpopt de rups zich in een cocon van haren en ander materiaal en groeit uit tot grijze nachtvlinder. Oude nesten bevatten, zelfs na het vertrek van de rupsen, nog brandharen en worden, bijvoorbeeld door de wind, gemakkelijk in de lucht verspreid.

 

Tips bij brandharen

 

  • Hoe meer nesten er in een boom zitten, hoe groter het risico van contact met brandharen. Blijf zoveel mogelijk uit de buurt, licht uw kinderen in en houd ze in de gaten. Ook uw huisdieren kunnen last van de haren ondervinden.
  • Raak de rupsen en hun nesten niet aan. Vermijd contact met de brandharen. Ze kunnen, ook nadat ze zijn afgestoten, nog jarenlang klachten veroorzaken. Ook als er geen rupsen te zien zijn kunnen er toch brandharen zijn. Draag bedekkende kleding met gesloten hals, lange mouwen en broekspijpen en ga niet op de grond zitten.
  • Wrijf of krab zo min mogelijk aan de geïrriteerde huid. Door wrijven, krabben en transpiratie kunnen de haartjes verder over uw huid verspreid worden. De haren kunnen ook in uw kleding zitten, was daarom op zo hoog mogelijke temperatuur.
  • Bij hevige jeuk kunt u uw apotheek raadplegen. Neem bij oogklachten door de brandharen contact op met uw (oog)arts. Ga bij ernstige klachten en ademhalingsproblemen altijd naar uw huisarts.
  • Probeer nooit de eikenprocessierups zelf te bestrijden, schakel altijd een professioneel bestrijdingsbedrijf in.

 

 

Levenscyclus

 

De levenscyclus van vlinder tot vlinder duurt ongeveer 1 jaar, hierbij zijn verschillende stadia en risico’s m.b.t. brandharen te onderscheiden. Dit risico is het hoogst tijdens de levenscyclus van de oudere rups in de maanden mei t/m juli. Tijdens zijn leven als vlinder is het risico laag.

 

  • Januari t/m april

In deze periode zijn de rupsen in vorm van een eipakket. Er is geen risico.

 

  • April t/m mei

Deze maanden zijn het voornamelijk jonge rupsen in het 1e, 2e en 3e stadium. Er is geen (1e en 2e stadium) tot een laag (3e stadium) risico.

 

  • Mei t/m juli

Het gaat nu om oudere rupsen in het 4e, 5e en 6e stadium. Er is in deze periode een hoog risico, omdat de rupsen brandharen hebben die in de lucht terecht kunnen komen. Bovendien zijn er brandharen aanwezig in de nesten.

 

  • Juni t/m oktober

Popstadium. Het risico is laag tot gemiddeld. De kans bestaat, dat de brandharen van de vervellingen die in de nesten zijn achtergebleven, wegwaaien

Monitoren:

 

Het doel van monitoren is aantonen van eventueel aanwezig ongedierte.
Monitoren gebeurt met behulp van onvergiftigd lokaas en/of feromoon.

Voorbeelden

Inloopvallen voor knaagdieren

Onvergiftigd lokaas voor knaagdieren

Lijmplaten voor vliegen

Vallen voor motten

 

Insectenvallen voor o.a. kakkerlakken, mijten en papiervisjes.

 

Systeem

– De hulpmiddelen worden uitgezet
– Enige tijd later worden deze door ons opgehaald
– In ons entomologisch laboratorium worden de aanwezige insecten en mijten gedetermineerd
– Vervolgens worden de bevindingen gerapporteerd.

 

Frequentie

– Eenmalig om het soort vast te stellen.
– Periodiek om te bepalen of in een bepaalde ruimte ongedierte aanwezig is.

 

Voordeel van monitoren is dat het milieu veel minder belast wordt en middels monitoren kan snel worden ingespeeld op de ontstane situatie.

Houtaantasters:

 

Bij houtaantasters moet u denken aan houtwormkever, huisboktor of spinthoutkever.
Andere houtaantasters zijn schimmels en zwammen. Deze komen meestal tot ontwikkeling door vocht.
Ho
ut moet bij een verdenking van een aantasting eerst bekeken (inspectie) worden.

 

Houtinspectie
Werkzaamheden worden uitgevoerd door een houtadviseur en/of bestrijdingstechnicus.
Geïnspecteerd wordt, eventuele aantasting in het aangeboden onbewerkte hout. D.w.z. niet geschilderd, niet gelakt en niet voorzien van een was of andere beschermlaag.
Indien wenselijk of noodzakelijk wordt boormeel of ander bruikbaar onderzoeksmateriaal meegenomen voor nader onderzoek. Dit kan zijn als de aantasting bij de visuele inspectie niet volledig kan worden vastgesteld. Ook worden foto’s gemaakt o.a. om voor onszelf één en ander duidelijk te krijgen. Dit kan van belang zijn bij een eventuele werkoverdracht.

 

Determinatie van houtaantasters
Determinatie wil zeggen het soort vaststellen. Dit kan aan de hand van de volgende materialen:
Boormeel
Levende exemplaren
– Dode exemplaren
– Schadebeelden

 

Wij beschikken over een eigen entomologisch laboratorium.

 

Behandelingsplan
Na de inspectie ontvangt u het behandelingsplan met daarin de aard van de aantasting en welke delen behandeld moeten worden.

 

Daarnaast de schematische volgorde van werken:
– Wat u moet doen.
– Wat u van ons kunt verwachten.
– Planning.
– Kostenoverzicht.
– Uitvoering


Op de afgesproken datum voeren wij de bestrijdingsactie uit conform het behandelingsplan. Houtconstructie inspecteren. Hout schoonmaken. Hout behandelen. Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens NEN-norm 3252 en volgens werkinstructies.

 

Garantiecertificaat:
Na betaling van de factuur ontvangt u het garantiecertificaat.

Mollen:

 

Van Veldhuijzen-Boxmeer kan voor u mollen bestrijden.

Wij beschikken over twee methodes:

a) Chemisch bestrijden
b) Mechanisch bestrijden

 

a) Chemisch bestrijden

Van Veldhuijzen-Boxmeer beschikt over een licentie om mollen te bestrijden met chemische pillen, zijnde magtoxin WM pellets.
Deze methode wordt minimaal ingezet, omdat er veel veiligheidseisen zijn en er geen bebouwing op het terrein mag staan.

 

b) Mechanische bestrijding

Deze manier van mollen vangen wordt veel door ons toegepast.
De mollenklemmen worden geplaatst in de juiste gangen.
Vervolgens worden meerdere controles uitgevoerd.
Veelal komt dit neer op 3 – 8 controles.

 

De mollenbestrijding wordt o.a. toegepast bij:

-Gras- en sportvelden
-Tuinen
-Weilanden
-Industrieterreinen (ook bij verharding en poorten)
-Kunstgrasvelden


Welkom op onze website. Van Veldhuijzen-Boxmeer heeft een nieuwe naam en daarbij ook nieuwe site

Klik op de volgende link om naar onze nieuwe website te gaan:
https://www.soludax.nl/