Ongedierte - Van Veldhuijzen-Boxmeer
15082
page-template-default,page,page-id-15082,page-parent,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Ongedierte

Ongedierte algemeen:

 

Wering en bestrijding van ongedierte
Van Veldhuijzen-Boxmeer bestrijdt ongedierte binnen en buiten gebouwen, in principe tot aan de rand van het terras.

 

Hinderlijk ongedierte
Veel voorkomende soorten zijn het vliegen, papiervisjes, kakkerlakken, vlooien, mieren, wantsen, mijten en diverse soorten kevers enz.

 

Schadelijk ongedierte
Insecten en mijten in voedselvoorraden zoals klanders, kevers en mijten. Maar ook houtaantasters als houtworm, spinthoutkever en huisboktor.

 

Knaagdieren
Ratten en muizen, ze komen voor op alle continenten in verscheidene leefgebieden, zowel in bomen, onder de grond en in zoetwater.
Knaagdieren zijn tegenwoordig de grootste orde der zoogdieren, bijna veertig procent van alle zoogdiersoorten behoort tot deze familie.
Sommige knaagdieren zijn bij de mens maar al te bekend zoals de huismuis en de zwarte en bruine rat.
Deze dieren hebben zich uitstekend aan de mens aangepast en zijn in veel gebieden een ware plaag geworden.

 

Overig
Daarnaast zijn er nog talloze soorten mijten en insecten die mogelijk onder een andere categorie vallen.

 

Ziekteverspreiders
Vele soorten zijn naast ziekteverspreiders ook dragers van ziektekiemen.

 

Behandelingsplan bij overlast
Determinatie (soort vaststellen) is de eerste stap in het behandelingsproces. Vervolgens inventariseren (verspreiding).
Aan de hand van de bevindingen wordt een behandelingsplan opgesteld en kan worden overgegaan tot wering en bestrijding.
Veel soorten vereisen een nabehandeling, dit staat allemaal in het behandelingsplan.

 

Resultaat
Goed opgeleide medewerkers, de juiste apparatuur, ondersteund door informatie van uw kant, onze erkenningen en vooral ervaring maken de bestrijdingsactie succesvol.

Knaagdieren:

 

Van Veldhuijzen-Boxmeer bestrijdt knaagdieren binnen en buiten gebouwen
De orde knaagdieren (Rodentia) is een bijzonder succesvolle en soortenrijke tak van de zoogdieren.
Ze komen voor op alle continenten in verscheidene leefgebieden, zowel in bomen, onder de grond en in zoetwater.
Knaagdieren zijn tegenwoordig de grootste orde der zoogdieren, bijna veertig procent van alle zoogdiersoorten behoort tot deze familie. Sommige knaagdieren zijn bij de mens maar al te bekend zoals de huismuis, bruine en de zwarte rat. Deze dieren hebben zich uitstekend aan de mens aangepast en zijn in veel gebieden een ware plaag geworden. 

Ziekteverspreiders
Knaagdieren zijn naast ziekteverspreiders ook dragers van ziektekiemen.

 

Behandelingsplan bij overlast
Determinatie (soort vaststellen) is de eerste stap in het behandelingsproces. Vervolgens inventariseren (verspreiding).Van de bevindingen wordt een behandelingsplan opgesteld en kan worden overgaan tot wering en bestrijding.Veel soorten vereisen een nabehandeling, dit staat allemaal in het behandelingsplan.

 

Resultaat
Goed opgeleide medewerkers, de juiste apparatuur, ondersteund door informatie van uw kant, onze erkenningen en vooral ervaring maken de bestrijdingsactie succesvol.

 

Technieken knaagdieren bestrijden

Van Veldhuijzen-Boxmeer bestrijdt knaagdieren binnen en buiten gebouwen
Er zijn vele mogelijkheden om knaagdieren te bestrijden.
Dit kan met behulp van lokaasunits en/of pijpen, gevuld met lokaas.
Inloopvallen, al of niet met klemmen en klemmen.
Inloopvallen, al of niet met klemmen met e-mailmelding.

 

Welk type?
De omstandigheden (binnen of buiten een gebouw, droge of natte omstandigheden) en het soort knaagdier (huis-, bos-, spitsmuis, bruine of zwarte rat) bepalen de keuze van het hulpmiddel.
Welk bestrijdingsmiddel?
De wetgeving en de omstandigheden bepalen de keuze van het bestrijdingsmiddel.

Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI):

 

De PRI is het analyseren, middels een inspectie, van de status van uw locatie.
Dit is van toepassing voor bedrijven en particulieren.
De PRI is een waardevolle actie en vervolgens een waardevol document.
Binnen BRC wordt de PRI als belangrijk gezien.
In het kader van IPM buitengebruik is een PRI verplicht.

 

De PRI is ook voor bedrijven die gewoon willen weten wat de status van het bedrijf is op het gebied van plaagdierbeheersing, -bestrijding en -preventie.

 

PRI = de risico’s op het gebied van ongedierte in kaart brengen.
De PRI wordt uitgevoerd door een kwaliteitsinspecteur.
De PRI geldt als 0-meting en vervolgmeting waarin alle risico’s en risicogebieden met betrekking tot de aanwezigheid van plaagdieren in kaart worden gebracht. Tevens geeft de PRI aanbevelingen en adviezen t.a.v. preventie.
De PRI voorziet in een check van alle facetten op uw bedrijf.
Wij beschrijven de hygiënestatus en wij kijken naar eventuele (bouwkundige) gebreken, zowel binnen als buiten het gebouw.

 

Omgevingsrisico’s
Binnen de PRI beoordelen wij ook de omgevingsrisico’s.

 

Rapportage
Van de PRI ontvangt u een schriftelijke rapportage, ondersteunt met foto’s en op uw verzoek een mondelinge toelichting.

Vliegend ongedierte:

 

Van Veldhuijzen-Boxmeer bestrijdt het vliegend ongedierte binnen en buiten gebouwen, in principe tot aan de rand van het terras, met uitzondering van wespen, deze bestrijden wij daar waar nodig en mogelijk.

 

Vliegend ongedierte
Veel voorkomende soorten zijn de kleine en de grote kamervlieg, diverse soorten fruitvliegjes, herfst- en clustervliegen, muggen enz.

 

Ziekteverspreiders
Veel soorten zijn naast ziekteverspreiders ook dragers van ziektekiemen.

 

Behandelingsplan bij overlast
Determinatie (soort vaststellen) is de eerste stap in het behandelingsproces. Vervolgens inventariseren (verspreiding).
Van de bevindingen wordt een behandelingsplan opgesteld en kan worden overgaan tot wering en bestrijding.
Veel soorten vereisen een nabehandeling, dit staat allemaal in het behandelingsplan.

 

Resultaat
Goed opgeleide medewerkers, de juiste apparatuur, ondersteund door informatie van uw kant, onze erkenningen en vooral ervaring maken de bestrijdingsactie succesvol.

Kruipend ongedierte:

 

Van Veldhuijzen-Boxmeer bestrijdt het kruipend ongedierte binnen en buiten gebouwen, in principe tot aan de rand van het terras.

 

Kruipend ongedierte
Veel voorkomende soorten zijn het papiervisje, kakkerlakken, vlooien, mieren, wantsen, mijten en diverse soorten kevers enz.

 

Ziekteverspreiders
Veel soorten zijn naast ziekteverspreiders ook dragers van ziektekiemen.

 

Behandelingsplan bij overlast
Determinatie (soort vaststellen) is de eerste stap in het behandelingsproces. Vervolgens inventariseren (verspreiding).
Van de bevindingen wordt een behandelingsplan opgesteld en kan worden overgaan tot wering en bestrijding.
Veel soorten vereisen een nabehandeling, dit staat allemaal in het behandelingsplan.

 

Resultaat
Goed opgeleide medewerkers, de juiste apparatuur, ondersteund door informatie van uw kant, onze erkenningen en vooral ervaring maken de bestrijdingsactie succesvol

Monitoren:

 

Het doel van monitoren is aantonen van eventueel aanwezig ongedierte.
Monitoren gebeurt met behulp van onvergiftigd lokaas en/of feromoon.

Voorbeelden

Inloopvallen voor knaagdieren

Onvergiftigd lokaas voor knaagdieren

Lijmplaten voor vliegen

Vallen voor motten

 

Insectenvallen voor o.a. kakkerlakken, mijten en papiervisjes.

 

Systeem

– De hulpmiddelen worden uitgezet
– Enige tijd later worden deze door ons opgehaald
– In ons entomologisch laboratorium worden de aanwezige insecten en mijten gedetermineerd
– Vervolgens worden de bevindingen gerapporteerd.

 

Frequentie

– Eenmalig om het soort vast te stellen.
– Periodiek om te bepalen of in een bepaalde ruimte ongedierte aanwezig is.

 

Voordeel van monitoren is dat het milieu veel minder belast wordt en middels monitoren kan snel worden ingespeeld op de ontstane situatie.

Houtaantasters:

 

Bij houtaantasters moet u denken aan houtwormkever, huisboktor of spinthoutkever.
Andere houtaantasters zijn schimmels en zwammen. Deze komen meestal tot ontwikkeling door vocht.
Ho
ut moet bij een verdenking van een aantasting eerst bekeken (inspectie) worden.

 

Houtinspectie
Werkzaamheden worden uitgevoerd door een houtadviseur en/of bestrijdingstechnicus.
Geïnspecteerd wordt, eventuele aantasting in het aangeboden onbewerkte hout. D.w.z. niet geschilderd, niet gelakt en niet voorzien van een was of andere beschermlaag.
Indien wenselijk of noodzakelijk wordt boormeel of ander bruikbaar onderzoeksmateriaal meegenomen voor nader onderzoek. Dit kan zijn als de aantasting bij de visuele inspectie niet volledig kan worden vastgesteld. Ook worden foto’s gemaakt o.a. om voor onszelf één en ander duidelijk te krijgen. Dit kan van belang zijn bij een eventuele werkoverdracht.

 

Determinatie van houtaantasters
Determinatie wil zeggen het soort vaststellen. Dit kan aan de hand van de volgende materialen:
Boormeel
Levende exemplaren
– Dode exemplaren
– Schadebeelden

 

Wij beschikken over een eigen entomologisch laboratorium.

 

Behandelingsplan
Na de inspectie ontvangt u het behandelingsplan met daarin de aard van de aantasting en welke delen behandeld moeten worden.

 

Daarnaast de schematische volgorde van werken:
– Wat u moet doen.
– Wat u van ons kunt verwachten.
– Planning.
– Kostenoverzicht.
– Uitvoering


Op de afgesproken datum voeren wij de bestrijdingsactie uit conform het behandelingsplan. Houtconstructie inspecteren. Hout schoonmaken. Hout behandelen. Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens NEN-norm 3252 en volgens werkinstructies.

 

Garantiecertificaat:
Na betaling van de factuur ontvangt u het garantiecertificaat.

Mollen:

 

Van Veldhuijzen-Boxmeer kan voor u mollen bestrijden.

Wij beschikken over twee methodes:

a) Chemisch bestrijden
b) Mechanisch bestrijden

 

a) Chemisch bestrijden

Van Veldhuijzen-Boxmeer beschikt over een licentie om mollen te bestrijden met chemische pillen, zijnde magtoxin WM pellets.
Deze methode wordt minimaal ingezet, omdat er veel veiligheidseisen zijn en er geen bebouwing op het terrein mag staan.

 

b) Mechanische bestrijding

Deze manier van mollen vangen wordt veel door ons toegepast.
De mollenklemmen worden geplaatst in de juiste gangen.
Vervolgens worden meerdere controles uitgevoerd.
Veelal komt dit neer op 3 – 8 controles.

 

De mollenbestrijding wordt o.a. toegepast bij:

-Gras- en sportvelden
-Tuinen
-Weilanden
-Industrieterreinen (ook bij verharding en poorten)
-Kunstgrasvelden